Proiecte de cercetare economico-sociala

1. “Cercetări privind dezvoltarea capacităţii de tranfer şi comercializare a rezultatelor din cercetare privind valorificarea integrată a resursei naturale de lână. Strategie privind aplicabilitatea produselor eco-inovative pe bază de lână de oaie în domeniul construcţiilor “- 2017

2. ”Strategie şi metode pentru stimularea promovării rezultatelor activităţii de cercetare şi noi instrumente pentru dezvoltarea pieţei CDI” - 2017

 

Formare profesionala

1. Servicii de formare – curs „Manager de inovare” si „Broker de tehnologii” (2019), Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi

2. Servicii de formare profesionala, prin perfectionare profesionala in domeniul proprietatii intelectuale (2019), Institutul National de Cercetare Dezvoltare URBAN-INCERC

3. Servicii de instruire personal in domeniul transferului tehnologic – Curs „Broker de tehnologii” (2019), Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE2000

Evaluarea implementării sistemului de management al inovării în vederea certificării acestuia conform Standard Român SR 13572 Sistem de management al inovării. Cerinţe.

În spiritul normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (HG 477/2019), CIT-IRECSON, în calitate de entitate autorizată de Ministerul Cercetării şi Inovării pentru desfăşurarea de activităţi de inovare şi transfer tehnologic (OM nr.448/24.05.2018), sprijină INCD-urile pentru a răspunde acestor norme, prin evaluarea implementării sistemului de management al inovării în vederea certificării acestuia conform Standard Român SR 13572:2016 Sistem de management al inovării. Cerinţe.

Audit de inovare pentru imbunătăţirea managementului inovării

CIT-IRECSON,  în calitate de entitate autorizată de Ministerul Cercetării şi Inovării pentru desfăşurarea de activităţi de inovare şi transfer tehnologic (OM nr.448/24.05.2018), susţine activităţile de dezvoltare instituţională ale institutelor de cercetare – dezvoltare / instituţiilor de învăţământ superior şi firmelor inovatoare din Romania, prin servicii de audit de inovare în vederea creşterii performanţei organizaţionale în managementul inovării.

Au realizat audituri de inovare, următoarele organizaţii: