„SolidarNET – o rețea de întreprinzători responsabili sociali” (POCU/449/4/16/127303)

Începând cu 23 aprilie 2019, Universitatea „George Bacovia” implementează proiectul „SolidarNET – o rețea de întreprinzători responsabili sociali” (POCU/449/4/16/127303) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, în cadrul axei prioritare 4 „Incluziune socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, Prioritatea de investiții 9.v: “ Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentr