Servicii

CIT-IRECSON oferă următoarele servicii:

  • Diseminare de cunoştinţe: organizări de seminarii, workshopuri, demonstraţii
  • Audit de inovare pentru imbunătăţirea managementului inovării
  • Transfer de tehnologie: elaborări de proceduri, metodologii, ghiduri, manuale, formare a resursei umane pentru implementarea trasferului de know-how şi asistenţă 
  • Consultanţă în afaceri: analize, ofertare, promovare, parteneriate, studii de piaţă, planuri de afaceri, studii de fezabilitate, studii de impact
  • Formare / Specializare