Despre noi

VIZIUNE

Creşterea economică bazată pe inovare devine sustenabilă. Găsirea de soluţii pentru stimularea inovării, împreună cu agentul economic, este indispensabilă pentru ca România să depăşescă stadiul de inovator modest până în anul 2020 (conform Innovation Union Scoreboard - IUS 2015).

 

MISIUNE

CIT-IRECSON are misiunea de a creşte informarea tehnologică a agenţilor economici şi a vizibilităţii rezultatelor de cercetare – dezvoltare

SCOP

Creşterea competitivităţii agenţilor economici (în special IMM-uri) bazată pe inovare deschisă şi al rolului sistemului de cercetare – dezvoltare  - inovare în dezvoltarea economică durabilă.

PREZENTARE

CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologică este o entitate autorizată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru desfăşurarea de activităţi de inovare şi transfer tehnologic (OM nr.20616/22.05.2023) şi furnizor de formare profesională autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări în domeniul inovării şi transferului tehnologic.  CIT-IRECSON este membru al Reţelei Naţionale de Inovare şi Transfer Tehnologic (ReNITT) şi acţionează pentru creşterea vizibilităţii unităţilor de cercetare-dezvoltare şi creşterea gradului de valorificare a rezultatelor cercetării în activitatea IMM-urilor pentru îmbunătăţirea competitivităţii.

CIT-IRECSON asigură, prin activităţile sale specifice, servicii de informare, consiliere şi asistare a beneficiarilor în vederea transferului de cunoştinte specifice: date brute sau prelucrate, analize şi rapoarte statistice, evaluări, elemente necesare în fundamentarea de proiecte sau programe de dezvoltare cu asigurarea competitivităţii în cadrul mediului de afaceri concurenţial specific economiei de piaţă. Suplimentar, asigură şi servicii în domeniul perfectionării şi managementul resurselor umane.

OBIECTIVE

 • Stimularea structurilor de inovare şi aplicare a rezultatelor cercetării
 • Stimularea accesării finanţărilor prin proiecte
 • Transfer de know-how, valorificare tehnologii
 • Diseminare de  cunoştinţe prin acţiuni publice
 • Asigurarea de cursuri de formare şi training

ACTIVITĂŢI SPECIFICE

 • Transfer de tehnologie: elaborări de metodologii, ghiduri, manuale, formare a resursei umane pentru implementare
 • Diseminare de cunoştinţe: organizări de seminarii, workshopuri, demonstraţii
 • Consultanţă de afaceri în vederea aplicării rezultatelor CDI: realizarea fundamentărilor (studii de piaţă, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de impact etc.) pentru derularea noilor investiţii
 • Formare profesională/Specializare: formarea şi specializarea resursei umane pentru eficientizarea implementării inovării în mediul economico-social

BENEFICIARI

 • Agenţi economici
 • Entităţi ale sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare
 • Instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale
 • Organizaţii naţionale şi internaţionale