DIGITALIZARE IMM-uri

Despre proiectul Competente Digitale pentru IMM-uri

logo adr

CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologică (lider de consorțiu) alături de INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ - ICI – BUCUREȘTI (Partener 1), INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN OPTOELECTRONICA - INOE 2000 (Partener 2) și INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCURESTI (Partener 3) – constituind împreună consorțiul C3INCD, în calita

Parteneriatul C3INCD în slujba IMM-urilor

  • S.C. CIT-IRECSON CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICĂ S.R.L. (lider de parteneriat) (http://cit.irecson.ro)
  • INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ - ICI – BUCUREȘTI (Partener 1) (www.ici.ro)
  • INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN OPTOELECTRONICA - INOE 2000 (Partener 2) (www.inoe.ro)
  • INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCURESTI (Partener 3) (www.imt.ro)

 

Impactul cursurilor oferite în cadrul proiectului

Impactul cursurilor oferite pentru IMM-uri în domeniul tehnlogiilor emergente

Programele de formare a competențelor digitale propuse de CIT-IRECSON se adresează angajaților din IMM-uri care au nevoie de competențe digitale pentru:

* Internet of things

Internet of Things

Scopul acestui curs este acela de a perfecționa angajații din IMM-uri şi a le dezvolta cunoştinţele despre folosirea internetului pentru a conecta între ele dispozitive, servicii sau sisteme automate, formând astfel o rețea de obiecte.

Cui se adresează?

* Cloud technologies

Cloud technologies

Scopul cursului pentru Cloud technologies este de a oferi participanților o înțelegere solidă a conceptelor și principiilor fundamentale ale cloud-ului. Cursul se concentrează pe familiarizarea participanților cu arhitectura cloud, serviciile și avantajele acestora, precum și pe dezvoltarea abilităților practice necesare pentru a lucra în medii de cloud.

* Big Data

Big Data

Scopul acestui curs este acela de a instrui angajatii diverselor companii și organizaţii pentru a le dezvolta cunoştinţele de Big Data, modelarea și managementul sistemelor, şi aptitudinile digitale în activităţile desfăşurate în cadrul companiei.

Cui se adresează?

* Învățarea automată (Machine Learning)

Machine Learning

Scopul acestui curs este acela de a instrui personalul tehnic al unei firme şi a-i dezvolta cunoştinţele despre tehnologiile de învățare automată, precum şi aptitudinile de a implementa în practică aceste cunoștințe.

Cui se adresează?

* Inteligența artificială

Inteligenta Artificiala

Scopul  acestui curs este acela de a instrui angajaţii societăţilor comerciale astfel încât aceştia să aibă capacitatea de a defini şi de a aplica conceptele fundamentale ale IA, de a analiza şi evalua sistemele actuale care funcţionează pe principiile IA, precum şi de a dezvolta aplicaţii care au la bază cele mai comune modele matematice specifice IA.

* Blockchain

Blockchain

Scopul cursului este familiarizarea cursanților cu conceptele de bază ale tehnologiei blockchain, cunoașterea tehnologiilor blockchain, concepte de securitate, proiectarea și implementarea sistemelor blockchain, explorarea aplicațiilor și a tendințelor actuale din domeniul blockchain.

Cui se adresează?

* Cyber-Physical Systems (CPS)

Cyber-Physical Systems (CPS)

Scopul cursului este familiarizarea cursanților cu conceptele de bază integrate în sistemele fizice-cibernetice, să recunoască sfera și impactul potențial al utilizării CPS, să dezvolte cunoştinţele despre tehnologiile digitale în domeniul rețelelor de senzori și actuatoare integrate în CPS și să identifice modalități de participare la asigurarea secu

* Additive manufacturing (AM)

 Additive manufacturing (AM)

Scopul cursului:

  • Familiarizarea cursanților cu conceptele, tehnologiile și procesele de fabricare aditivă;
  • Dezvoltarea competențelor necesare pentru utilizarea tehnologiilor de fabricare aditivă în diverse aplicații.

Cui se adresează?

Eligibilitate IMM pentru obținerea grantului pentru competențe digitale

Conform Informațiilor pentru înscrierea IMM-urilor în vederea sprijinului sub formă de granturi pentru competențe digitale (informaţii care pot fi accesate aici), pot beneficia de ajutor de minimis IMM-urile care își desfășoară activitatea în România și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

1. sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;