Formare profesionala

1. Servicii de formare – curs „Manager de inovare” si „Broker de tehnologii” (2019), Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi

2. Servicii de formare profesionala, prin perfectionare profesionala in domeniul proprietatii intelectuale (2019), Institutul National de Cercetare Dezvoltare URBAN-INCERC

3. Servicii de instruire personal in domeniul transferului tehnologic – Curs „Broker de tehnologii” (2019), Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE2000

4.Servicii de formare profesionala, prin perfectionare profesionala in domeniul proprietatii intelectuale (2019), I.N.C.D.S.B. – Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Stiinte Biologice

5.Servicii de formare profesionala pentru ocupatia „Manager de inovare”(2019), I.N.C.D.S.B. – Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Stiinte Biologice

6. Servicii de formare profesionala in domeniul proprietatii intelectuale(2019), Institutul National de Cercetare Dezvoltare URBAN-INCERC

7.Servicii de formare profesionala pentru ocupatia „Manager de inovare”(2019), Institutul National de Cercetare Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica ICMET

8. Servicii de formare profesionala pentru ocupatia „Manager de inovare”(2019), Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii – INCDMTM

9.Servicii de formare profesionala pentru ocupatia „Manager de inovare”(2018), Institutul National de Cercetare Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica ICMET

10. Servicii de formare profesionala pentru ocupatia „Manager de inovare”(2018), Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii – INCDMTM

11. Formare profesionala: Curs 1 - „Manager de inovare”; Curs 2 - „Broker de tehnologii”(2018), FRONTIER MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.

12.Formare profesionala : Curs de “BROKER DE TEHNOLOGII”, cod COR 241265, in cadrul proiectului „Promovarea, identificarea si realizarea de parteneriate pentru transfer de cunostinte in domeniul ecologiei industriale (ID P_40_300, SMIS 105581) (2017), Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala ECOIND

13. Formare profesionala: Curs 1 - „Formare personal specializat ca broker de tehnologii”; Curs 2 - „Formare personal specializat ca manager de inovare; Ore mentorat”(2017), I.N.C.D.S.B. – Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Stiinte Biologice

14. Servicii de instruire personal privind marketingul cercetarii in cadrul proiectului „Materiale multifunctionale inteligente pentru aplicatii de inalta tehnologie – MATI2IT”(2017), Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM

15. Servicii de instruire personal privind transferul tehnologic(2017), Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM

16. Formare profesionala, evaluare si certificare a competentelor dobandite, pentru specializarea de „Broker de tehnologii” - cod COR 241265 (2017), Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei” (IFIN-HH)

17. Servicii de perfectionare profesionala, evaluare si certificare a competentelor dobandite, pentru cursul de „Proprietate intelectuala” – nivel avansati (2017), Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA

18. Servicii de instruire pentru identificarea nevoilor si cerintelor intreprinderilor din oferta de servicii si rezultate CDI (2017), Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA

19.Servicii de formare profesionala pentru proiectul POC nr. 60/05.09.2016, ID P 40_406, intitulat „Noi tehnologii si produse pentru sanatate”, cod SMIS 105542-759, constand in:Curs „Manager proiect” (cod COR 242101), Curs „Broker de tehnologii” (cod COR 241265) (2017), Institutul National de Cercetare Dezvoltare Chimico-Farmaceutica I.C.C.F.

20. Servicii de perfectionare profesionala, evaluare si certificare a competentelor dobandite, pentru specializarea de „Manager de inovare” (cod COR 242106) (2016), Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM

21. Servicii de perfectionare profesionala, evaluare si certificare a competentelor dobandite, pentru: specializarea de „Manager de inovare” (cod COR 242106), specializarea de „Broker de tehnologii” (cod COR 241265), (2016), Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - IMNR

22. Servicii de instruire personal privind noile reglementari de inovare si inovatie de serviciu (2016), Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor

23. Servicii de instruire personal in domeniul protejarii si valorificarii proprietatii intelectuale si in domeniul transferului de tehnologie in cadrul proiectului „Parteneriat in exploatarea Tehnologiilor Generice Esentiale (TGE), utilizand o PLATforma de interactiune cu intreprinderile competitive (TGE-PLAT)” – cod MySMIS 105623 (2016), Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT Bucuresti

24. Servicii de pregatire cursanti pentru profesia de manager de inovare (2014), S.C. BETA MEG INVEST S.R.L.

25. Servicii de pregatire cursanti pentru profesia de „Manager de inovare”(2014), Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala ECOIND

26. Servicii de instruire a angajatilor in specializarea „Expert achizitii publice”(2014), Asociatia Grupul de Actiune Locala INIMA GIURGIULUI – TARA NEAJLOVULUI SI A CALNISTEI