COMUNICAT PRIVIND STADIUL IMPLEMANTARII PROIECTULUI LA SFARSITUL ANULUI 2015 LA NIVELUL PARTENERULUI 3 CIT-IRECSON

CIT IRECSON CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICA, în calitate de Partener 3 în cadrul proiectului ,,START-UP în doi pasi – educatie antreprenoriala bazata pe inovare si ajutor de minimis” (POSDRU/176/3.1./S/149776), comunica stadiul implementarii proiectului la sfarsitul anului 2015.

 

Context:  Realizat in cadrul Activitatii 2. Promovare si publicitate a proiectului

Avand in vedere incheierea tututror activitatilor proiectului, conform obiectivului general al proiectului – „Cresterea abilitatii persoanelor de a materialioza idei de afaceri prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale pentru 400 persoane cu varsta peste 18 ani din regiunile de dezvoltare Centru si nord-Est”.

În vederea obtinerii de competente, au fost organizate concursurile de idei de afaceri pentru Regiunea Nord-Est (judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui) si pentru Regiunea Centru (judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu), actiune prevazuta în cadrul aceluiasi proiect     cu titlul „START-UP în doi pasi –educatie antreprenoriala bazata pe inovare si ajutor de minimis” – Contract: POSDRU/176/3.1./S/149776, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, axa prioritara 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor”, domeniul major de interventie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”.

In urma implementarii activitatilor proiectului au fost obtinute urmatoarele rezultate:

  • Cresterea constientizarii si crearea unei atitudini pozitive fata de cultura antreprenoriala bazata pe inovare, prin activitati specifice de promovare si de informare cu privire la dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale, in cele doua regiuni de dezvoltare.
  • Cresterea capacitatii individuale de ocupare pe cont propriu a persoanelor peste 18 ani prin consiliere, formare profesionala, asistenta si sprijin pentru initierea afacerilor.
  • Cresterea ratei de ocupare prin infiintarea a 48 de idei de afaceri  start-up din cele doua Regiuni de dezvoltare vizate de proiect, dintre care minimum 24 apartinând categoriei de vârsta 18-25 de ani, prin intermediul schemei de ajutoare si stimulente pentru demararea afacerilor „de minimis”.

De asemenea, au fost create noi afaceri inovative care vor genera pe termen scurt si lung noi locuri de munca, fapt ce contribuie la cresterea competitivitatii celor 2 regiuni de interes si la dezvoltarea unui mediu economic durabil.

Proiectul “START-UP in doi pasi – educatie antreprenoriala bazata pe inovare si ajutor de minimis"-ID 149776, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 3 “Cre?terea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor” DMI 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”, ID proiect 149776, a fost implementat cu succes de catre Camera de Comert si Industrie Brasov impreuna cu Camera de Comert si Industrie a judetului Bacau, Asociatia Happy Moms si CIT IRECSON – Centrul de Informare Tehnologica SRL, pe o perioada de 10 luni, cuprinsa  intre  februarie 2015 -  decembrie 2015 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru (judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu) si al  Regiunii de Dezvoltare Nord-Est (judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui).

 

Elaborat: Mihaela Madalina tuleu, expert tehnic implementare P3

Decembrie 2015